Most Popular Sports Betting Bets

USA-s armastatud pesapallile panustamine sobiks ka Eestisse

Tihti väidetakse, et pesapall on üks kõige tulutoovamatest sportmängudest, millele panuseid teha. Hoolimata sellest ei ole pesapallikihlveod väga populaarsed. Seda isegi USA-s, kus pesapalli väga jälgida armastatakse. Peamiselt hoidutakse pesapallipanustest seetõttu, et mängu ja panustamissüsteemi ei mõisteta. Panustamissüsteem ei ole tegelikult väga keeruline, aga nõuab harjumist. Iseasi on muidugi see, kas on tahtmist ja huvi meeskondade, mängijate ja mängude kohta piisavalt uurimistööd teha.

Panustamissüsteem

Eestis ei pakuta palju kohti, kus pesapallikihlvedusid sõlmida saaks. Seetõttu võiks teada ka USA panustamissüsteemi, mis ei tugine ainult koefitsentidele. Nimelt näidatakse seal tavaliselt koefitsentide asemel tootlust – rahasummat, mis tuleb panustada 100 valuutaühiku võitmiseks või siis summa, mis võidetakse 100 valuutaühiku panustamisel. Näiteks võib tuua tootluse -120 ja +180. Favoriit on meeskond, kelle tootlus on miinusmärgiga (mõnikord, kui tegu on tasavägiste vastastega, võivad favoriidid olla ka mõlemad meeskonnad). Tootlus -120 tähendab, et 100 valuutaühiku võitmiseks peab panustama 120 valuutaühikut. Tootlus +180 tähendab aga, et 180 valuutaühiku võitmiseks tuleb panustada ainult 100 valuutaühikut.

Panustamisel on tootlus tavaliselt paaris jooksude jaotusega. Enamasti on see konstantselt +/- 1,5 jooksu, aga erandjuhtudel ka +/- 2,5 jooksu. Näiteks vaatame kombinatsiooni +1,5 jooksu tootlusega -180. Panustades sellele meeskonnale võidab panustaja iga 180 valuutaühiku pealt 100 valuutaühikut ka siis, kui meeskond kaotab ühe jooksuga.

Jooksude koguarvule panustamine

Panustada saab ka jooksude koguarvu peale. Jällegi on tegu panustamisega, kus on kaks varianti - panustad, et mängus toimub vähem või rohkem jookse ennustatud jooksude arvust. Siingi kasutatakse USA-s koefitsentide asemel tootlust, kuid Euroopa kihlveokontorites võidakse siiski koefitsente kasutada.

Söötjate määramine

Pesapallis on söötjad äärmiselt olulised. Seetõttu on mõnikord võimalik siduda pesapallipanused esimeste söötude tegijatega. Kihlveokontor ennustab mõlema meeskonna esimeste söötjate nimed. Kui mängu ei alusta kumbki söötja või ainult üks nendest söötjatest, saab mängija raha tagasi ja ei osale võitja peale tehtud kihlveos. Samuti on võimalik ise söötjat määrata. Panustades mingile meeskonnale saad määrata, et osaled kihlveos ainult siis, kui mängu alustab just sinu poolt nimetatud söötja. Teise meeskonna esimene söötja sel juhul kihlveos osalemist ei mõjuta.